Toplumsal Cinsiyet Okulu

 

 

Tarih

27 Ekim - 31 Ekim 2021

10:00 – 14:00

Başvuru Tarihleri

10 Eylül - 28 Eylül 2021

Değerlendirme Tarihleri

29 Ekim - 30 Ekim 2021

Kabul Bildirimi

1 Ekim

Gender-EX Okulu, katılımcılara toplumsal cinsiyetin kendi araştırma projeleriyle ilgili yollarını keşfetmeleri için gerekli bilgi ve araçları sağlamayı amaçlamaktadır. SGDRC'ye kesişen yaklaşımlara özel dikkat.

Bu 5 günlük kursun sonunda katılımcılar, disiplinlerinden bağımsız olarak, karmaşık toplumsal cinsiyet analizlerini kendi araştırma projelerine dahil edebilecek donanıma sahip olacaklardır.

Kurs, çeşitli etkileşimli oturumlar yoluyla katılımı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Açılış konuşmaları, seminerler, çalıştaylar ve vaka çalışmalarından oluşan bir karma formattan oluşacaktır. Bu ağların sürekliliği, gelecekteki GenderEX etkinlikleri, değiş tokuşları ve etkinlikleri tarafından sağlanan daha fazla fırsatla kolaylaştırılacaktır.

*Cinsiyet Okulu İngilizce yapılacaktır. Giriş ücreti gerekmez. Katılım belgesi verilecektir.

Seçim kriterleri

Birincil hedef grup, Kadir Has Üniversitesi, Technological University Dublin, Università di Genova ve Lunds Universitet'ten yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de dahil olmak üzere Erken Aşama Araştırmacılarıdır.

Başvuru sahipleri:

Araştırma eğitimi dönemi de dahil olmak üzere araştırma faaliyetlerinin ilk dört yılında (tam zamanlı eşdeğer) araştırmacı olmak

Bir araştırma planınız olsun (ilk aşamalarında olsa bile)

Araştırma alanlarına cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutunu entegre etmenin önemi hakkında temel bir anlayışa sahip olmak

Araştırmalarına cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutunu entegre etmek için kapasite geliştirme ihtiyaçlarını ifade edebilme

Araştırma alanlarında bir cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutunun entegrasyonuna kanıtlanmış bir bağlılık tercih edilir.

Eğitim Hedefleri​

Toplumsal cinsiyet bakış açısını entegre etmenin ne anlama geldiğini ve bunun nasıl yapılacağını anlamak.

Araştırmada toplumsal cinsiyet perspektiflerinin entegrasyonu ile ilgili AB politika çerçevesine aşina olmak.

Cinsiyete duyarlı araştırma yapmanın hem bilim hem de genel olarak toplum için sonuçlarını kabul etmek.

Cinsiyete duyarlı araştırmalar yürüten Erken Kariyer Araştırmacılarından oluşan sürdürülebilir, çok disiplinli bir ağ oluşturmak.

27 Ekim Çar

10:00 – 14:00

Program

10:00, 30 dakika

Cinsiyet Okulu açılışı ve sunumu

GenderEX projesine giriş

Cinsiyet Okulu hedeflerine/programına/eğitmenlerine genel bakış

10:30'da, 1h

Açılış Konuşması Anahtar SGDRC kavramları/yaklaşımları ve genel cinsiyet/toplumsal cinsiyet/kesişimsel analiz yöntemleri dahil olmak üzere araştırmada toplumsal cinsiyete genel giriş

Soru-Cevap

11:30, 30 dakika

Kırmak

noun_break_193557-01

12:00, 2 saat

Çalıştay 1 Araştırma fikrinizi geliştirme: Cinsiyete dayalı varsayımları/önyargıları belirlemeye yönelik araçlar (1A ve 1B arasında 10 dakikalık bir ara verin)

1.A Küçük gruplar çalışması (Ara odaları)

 • Senin fikrin nedir?
 • Neden ilginç/yenilikçi?
 • Yerleşik toplumsal cinsiyet kimlikleri/normları/ilişkileri ile ilgisi nedir?
 • Bu fikri kiminle tartıştın?
 • Ana kaynaklarınız nelerdir?
 • Ana hipotezleriniz neler?

1.B Genel kurulda rapor. Önemli öğrenme noktaları

28 Ekim Perşembe

10:00 – 14:00

saat 10:00'da, 1,5 saat

Vaka çalışması 1 (Araştırma tasarımında/araştırma sorularında ve yöntemlerinde SGDRC'ye odaklanın)

11:30, 30 dakika

Kırmak

noun_break_193557-01

12:00, 2 saat

Çalıştay 2 Cinsiyete duyarlı araştırma tasarımı (2A ve 2B arasında 10 dakikalık bir ara verin)

2.A Küçük gruplar çalışması (Ara odaları)

 • Araştırma sorularınız nelerdir?
 • Genel metodolojik yaklaşım
 • Veri toplama yöntemleri
 • Veri analizi ve sonuçların yorumlanması

2.B Genel kurulda rapor. Önemli öğrenme noktaları

29 Ekim Cum

10:00 – 14:00

saat 10:00'da, 1,5 saat

Vaka Çalışması 2 (Araştırma analizinde ve sonuçların yorumlanmasında SGDRC'ye odaklanın)

11:30, 30 dakika

Kırmak

noun_break_193557-01

12:00, 2 saat

Çalıştay 3: Cinsiyete duyarlı analiz ve yorumlama

3.A Küçük gruplar çalışır

 • Ne tür verileriniz var?
 • Verileriniz size ne söylüyor?
 • Cinsiyet hakkında ne diyor?
 • Veriler cinsiyetten nasıl etkilenir?

3.B Genel Soru-Cevap Oturumu

30 Ekim Cmt

10:00 – 14:00

saat 10:00'da, 1,5 saat

Araştırmanızı iletmek ve yaymak

11:30, 30 dakika

Kırmak

noun_break_193557-01

12:00, 2 saat

Çalıştay 4: Cinsiyete duyarlı araştırma iletişimi ve yaygınlaştırma

4.A Küçük gruplar çalışır

 • Bulgularınızı kim görecek?
 • Hedef kitleniz kim?
 • Kapsayıcı iletişim stratejileri: Bulgularınızı kapsayıcı ve erişilebilir bir şekilde nasıl sunacaksınız?
 • Paydaşlar: Bu araştırmada hangi aktörlerin/kuruluşların payı var? İşlerinde toplumsal cinsiyet perspektifi kullanıyorlar mı ve kullanmıyorlarsa, bunun için eğitilebilirler mi? Bulguların yayılmasına ve uygulanmasına nasıl dahil olabilirler?

4.B Genel kurulda rapor. Önemli öğrenme noktaları

31 Ekim, Paz

10:00 – 13:30

10:00, 2 saat

Çalıştay 5: Katılımcıların Akran Değerlendirmeleri

5.A Kolaylaştırılmış ara odalarında

Daha önce (Cuma günü) araştırma önerilerinin cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutu hakkında bilgi veren bir formu doldurup gönderen katılımcılar, yorumlarını akran hakemleriyle tartışırlar.

5.B genel kurulda

Cinsiyet Okulunda öğrenilen dersler. Katılımcılar Cinsiyet Okulunda öğrenilen 2-3 temel dersi paylaşacak

12:00, 30 dakika

Kırmak

noun_break_193557-01

12:30, 1 saat

Sosyal aktivite / Ağ oluşturma

Başvuru

Başvurular kapandı.