Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Hukuk Araştırmalarına Entegrasyonu

f veya erken kariyer araştırmacıları

Online Eğitim Günü

2 Temmuz, 2021

11:00 – 14:30

Başvuru Tarihleri

21 Mayıs - 25 Haziran

Moderatörler

Mary Lou O'Neil

Sara Clavero

Panelistler

Cristina Candito

Alessandro Meloni

Susanna Pozzolo

Maria - Adriana Deiana

Tindara Addabbo

GenderEX eğitim programının amacı, erken kariyer araştırmacıları için cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutunun araştırmalara entegrasyonudur. Gender-EX eğitim programı, katılımcılar tarafından ve katılımcılarla birlikte bilgi, deneyim, beceri ve tutumların oluşturulması için katılımı teşvik edecektir.

GenderEX eğitim programı, katılımcıların cinsiyetin ırk, sınıf, din, cinsellik, engellilik ve yaş ile etkileşimini tanımasına ve kabul etmesine ve cinsiyet kategorilerinin homojenleştirilmesinden ve ikili olarak anlaşılmasından kaçınmasına yardımcı olacaktır. Bu program, Türkiye'deki ECR'leri hedefleyen Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Hukukta Araştırma Oluşturma üzerine bir çevrimiçi çalıştay içermektedir.

Gender EX, Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Hukukta Araştırmayı Güçlendirme Eğitim programları birer gün sürecek ve bu programa katılanlar program sonunda "SSH ve Hukuk Eğitimi" programı sertifikası alacaklardır.

Eğitim Hedefleri​

SGDRC kavramını, kökenlerini ve gelişimini anlayın.

SGDRC ile ilgili AB ve ulusal politika çerçeveleri hakkında bilgi edinin.

Araştırmanın tasarlanma, yürütülme ve uygulanma biçiminde cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutunun bütünleştirilmesinin sonuçların kalitesi ve toplumsal uygunluğu üzerindeki etkileri konusunda farkındalığı artırın.

Cinsiyete duyarlı araştırma döngüsü hakkında bilgi edinin.

Bu disiplinlerdeki SGDRC'nin somut örnekleri aracılığıyla toplumsal cinsiyet boyutunun SSH ve Hukuk araştırmalarına nasıl dahil edilebileceğini keşfedin

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti dikkate almanın SSH ve Kanun'da araştırma yapma biçimini neden ve nasıl değiştirdiğini, konu ve konuların seçimini ve kullanılan metodolojileri etkilediğini anlayın.

Oturum 1

11:00 – 12:30

Program

giriiş

Araştırmada cinsiyet boyutu nedir?

konuya giriş

SSH & Law'da araştırmaya toplumsal cinsiyet boyutu nasıl dahil edilir?

Sunum – Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Araştırma Döngüsü ve SGDRC Teknikleri

Soru-Cevap

Oturum 2

13:00 – 14:30

Yuvarlak masa

Yönetilen Soru-Cevap Oturumu

Özet ve Sonuçlar

Anahtar Öğrenme Noktalarını Özetlemek

Çıkış anketleri