1. Uluslararası Araştırmada Mükemmellik İçin Cinsiyet Konferansı

erken dönem araştırmacıları için

Konferans Tarihleri

18-19 Haziran 2022

Özet ve Poster Gönderimi

16 Mart 2022

Kabul Bildirimi

15 Nisan 2022

Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi

1 Haziran 2022

1. Uluslararası Araştırmada Mükemmellik İçin Cinsiyet Konferansı 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul, Türkiye'de gerçekleştirilecektir . BT Erken Aşama Araştırmacılarını (ESR'ler) son araştırmalarını sunmaya, bu çalışmaya bir cinsiyet/toplumsal cinsiyet boyutunu nasıl entegre ettiklerini göstermeye ve bu bakış açısını araştırma projelerine entegre etmenin değeri üzerinde düşünmeye teşvik eder. Konferans, Türkiye'deki Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (GWSRC-KHAS) ve bu alanda uluslararası lider üç ortak tarafından düzenleniyor: Lund Üniversitesi (İsveç), Cenova Üniversitesi (İtalya) ve Dublin Teknoloji Üniversitesi (İrlanda) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen GenderEx projesi kapsamında**.

Bu konferans, ESR'lerin araştırmalarını daha geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşmaları, diğer erken kariyer araştırmacıları ve yerleşik akademisyenlerle ağ kurmaları ve çalışmaları hakkında geri bildirim almaları için bir platform oluşturacaktır. Akademik olmayan paydaşlar, toplumsal cinsiyet+ boyutunun bir etki yarattığı açık toplumsal örnekleri ve pazar ihtiyaçlarını tartışmak üzere davet edilecektir.

KONFERANS KONULARI

Konferansa tüm disiplinlerden bildiri ve posterler kabul edilmektedir. Sunulan bildiriler, içeriğinde bir Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Boyutunun bütünleştiğini göstermelidir . Kesişimsel ve toplumsal cinsiyet+ yaklaşımları özellikle memnuniyetle karşılanmaktadır.

Gönderilen özetler, GenderEX proje ortaklarından oluşan bir Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci, komite üyeleri tarafından yapılan isimsiz bir akran değerlendirmesinden oluşur. Özetler 300-500 kelime arasında ve en fazla beş anahtar kelime içermelidir.

Özet kabul edilirse, yazar konferanstan önce sonuçlar, tablolar, şekiller ve referanslar dahil olmak üzere tam bir bildiri veya poster sunmayı kabul eder. Tüm gönderimler orijinal ve daha önce yayınlanmamış araştırmaları rapor etmelidir. Tam metin bildiriler (.docx ve .doc) Elektronik Başvuru Formu ile kabul edilecektir.

Konferansın ardından bir özet kitabı yayınlanacak ve en iyi bildirilerden bir seçki, 2023 yılında üretilecek bir kitap koleksiyonunda yayınlanmaya hak kazanacaktır.

*Erken aşama araştırmacıları—Doktora derecesi almamış, araştırma kariyerlerinin ilk aşamalarındaki kişiler.

**Lund Üniversitesi (İsveç), Cenova Üniversitesi (İtalya) ve Dublin Technological University'den (İrlanda) bildirisi kabul edilen katılımcılara ulaşım ve konaklama sağlanacaktır.

1.GÜN

Galata Salon A Blok

Cumartesi, 18 Haziran 2022

Program

09.00 – 09.45 Hoş Geldiniz Kayıt

10.00 – 10.15 GenderEX Açılış / Prof. Dr. Mary Lou O'Neil

10.15 – 11.00 Anahtar Konuşmacı

11.15 – 13.15 I. Oturum Sağlık, Kesişimsellik, Erkeklikler

Konferans moderatörü: Prof. Dr. Yvonne Galligan

************************************************ *********************************

 • Gonca Şahin, Yerinden Edilmiş, Engelli ve Queer Beden: COVID-19 Pandemisi Sırasında Güvencesizliği Müzakere Etmek
 • Deniz Altuntaş, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bağlamında Kürtaja Olanaklığın Araştırılması Yoluyla Otoetnografik Bir Kendi Anlatım Yönteminin Kurulması
 • Valentina Carlone, cinsel seçilimin evrimsel modellerine Feminist katkılar
 • Marta Panighel, İslamo-Gauchizm Suçlamaları Çağında Cinsiyetçi İslamofobiyle Yüzleşmek. İtalya ve Fransa Örneği
 • Elif Ezgi Keleş, Erkeklikler Savaşı Nasıl Etkiler? Ukrayna Krizine Toplumsal Cinsiyet Merceklerinden Bakmak
 • İlkay Baliç Ayvaz, Pandemi Sonrası Hibrit Çalışma Ortamında Mekânsal Müzakereler ve Beyaz Yakalı Çiftler Arasında Yeni Bakım İşbölümü

13.15 – 14.15 Öğle Yemeği

14.15 – 17.00 2. Oturum Kültür ve Toplum

Konferans moderatörü: Prof. Dr. Tomas Brage

************************************************ *********************************

 • İlyas Deniz Çınar, Türk Sinemasında Darbe Sonrası Kuirlik Kartal Tibet'in Şabaniye'sinde Cinsiyet, Cinsellik ve Psikomakya
 • Sümeyye Koca, Türkiye'de Örtünme Efsanesi: Kadınların Başörtüsünü Çıkarma Mücadelesi
 • Sezin Karcan Kaya, İsmek'e Eleştirel Bakışlar ve İstanbul'un Yaratıcı Üretim Ağlarıyla İlişkisi”.
 • Giulia Arena, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planlarında Toplumsal Cinsiyet Anlatıları: Eşitlik Politikaları Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Nasıl İnşa Edilir?
 • Senem Vatandaş, Ayşe Rezan Çeçen, Çisil Dinç, Kübra Savaş, The Effect of Gender And Gender Equality Course On University Students' Gender Stereotypes
 • Nazlı Kazanoğlu, Avrupasızlaşmanın Türk Kadın Örgütlerine Etkisi

17.00 – 18.30 Afiş Sergisi ve Network Etkinliği*

 • Sofia Campi, Maura Casadio, Cinsiyet ve Hormon Düzeyine Bağlı Algı Değişimleri.
 • Giorgia Marchesi, Düşme Riskiyle Karşılaşırken Cinsiyet de Dikkate Alınır mı?
 • Amanda Klysing , Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Yönelimin Kesişiminde Prototipiklik
 • Ursa Benedicic, Matematik Kaygısı ve Okul Başarısıyla İlişkili Uzamsal Yetenek
 • Camilla Pierella, Bilim ve Robotikte Kadınların Nasıl Temsil Edildiğine İlişkin Bir Analiz
 • Amy Bellitto, Yürüme Rehabilitasyonu ve Yardımı için Alt Ekstremite Dış İskeletlerinin Gelişiminde Toplumsal Cinsiyetin Dahil Edilmesi
 • Giulia Ballardini, Üst Ekstremite Protezlerinin Kabulünü ve Kullanılabilirliğini Artırmak İçin Tasarıma Cinsiyet Dahil Etme

* Sergi Galata Salonu A Blok'ta yer alacaktır.

2. GÜN

Galata Salon A Blok

Pazar, 19 Haziran 2022

Program

09.00 – 09.15 Kayıt

09.15 – 10.45 Oturum III Bölüm I: Teknoloji, Ekonomi, Mimarlık

Konferans moderatörü: Dr. Alessandro Castellano

************************************************ *********************************

 • İnci Bilgin, Küresel Değer Zincirlerinde Ekonomik ve Sosyal Yükseliş ve Düşüşün Toplumsal Cinsiyet Dinamikleri: Türkiye'nin Hazır Giyiminde Gömülülük ve Yönetişimin Rolü
 • Salih Bıcakcı/Ayhan Evren, Yapıcı Siber Güvenlik İçin Cinsiyet Dengeli Bir Güvenlik Kültürü Oluşturmak
 • Alessandro Meloni/Cristina Candito, Öğrenme ve Uygulama Mimarisi: Ne büyük bir boşluk! (video)
 • Sare Nur Avcı, Cinsiyetçi Bir Yarışma Alanı: Dönüştürülmüş Ayasofya Camii

10.45 – 11.00 Ara

11.00 – 12.30 Oturum III Bölüm II: Teknoloji, Ekonomi, Mimarlık

Konferans moderatörü: Prof. Dr. Mary Lou O'Neil

************************************************ *********************************

 • Sandra Cruz Moreno, Mühendislik Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet ve İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımları: Fenomenolojik Bir Analiz
 • Valeria Piras ve Sara Iebole, Cinsiyet Gözlükleri Tasarım Alanına Bakacak
 • Selen Ertaş, Türkiye İşgücü Piyasasında Kadın Mühendislerin Durumu
 • Mariko Takedomi Karlsson, Sürdürülemez Moda: Hızlı Moda Endüstrisinde Feminizm ve Sürdürülebilirliğin İşbirliği
 • Cemile Nihan Turhan, Bir Mekana Yabancı Gözüyle Bakmak: Sözlü Tarih Yoluyla Yeni Mekânsal Perspektifler Geliştirmek Beyoğlu'nda Çiçekçi Kadınlar Örneği

12.30 – 13.00 Bildiri Değerlendirme Süreci

13.00 – 13.30 GenderEX Konferansı Ödül Töreni ve Kapanış

13.30 – 14.00 Öğle Yemeği

14.00 – 14.30 Rezan Has Müzesi Ziyareti

yayın

Uluslararası Mükemmellik İçin Cinsiyet Araştırma Konferansı Bildirileri

Seçilmiş Makaleler ve Özetler

BÖLÜM 1

Tarafından düzenlendi

Lucia Amaranta Thompson
Tomas Brage
Selma Değirmenci
Sara Goodman
Mary Lou O'Neil