Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırmalarına Entegrasyonu

erken dönem araştırmacıları için

Online Eğitim Günü

9 Temmuz 2021

11:00 – 14:30

Başvuru Günü

21 Mayıs - 25 Haziran

moderatörler

Mary Lou O'Neil

Sara Clavero

Panelistler

Rita Bencivenga

Tomas Brage

Şebnem Eşsiz

Angela Celeste Taramasso

Angela Bisio

Anna Lanteri

Öznur Taştan

paola lanteri

GenderEX eğitimini yayınlama amacı, erken dönem araştırmacıları için cinsiyet ve toplumsal cinsiyet organizmanın dahil edilmesidir. Gender-EX eğitim yayını, kullanıcıları için ve bileşenleri birlikte bilgi, deneyim ve beceri geliştirme amacına yöneliktir.

GenderEX eğitim programı, etkileri cinsiyetin ırk, sınıf, din, cinsellik, engellilik ve yaş ile etkileşimini tanıma ve kabul etmede ve cinsiyet kategorilerinin homojenleşmesinden ve ikili olarak kullanılmasından kaçınmada kullanmak için düzenlenmiştir. Bu program, Türkiye'deki Doğa Bilimleri ve Mühendislik alanında araştırma yapan erken dönem araştırmacılarına yönelik bir çevrimiçi atölye çalışmasıdır.

Gender EX, “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırmalarına Entegrasyonu” programı bir gün verecek ve eğitime katılanlar sertifika alacak.

GenderEX eğitim programı dili İngilizcedir simultane çeviri ile Türkçeye çevrilecektir.

Eğitim Hedefleri

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Araştırmalarına Entegrasyonu (TCPAE) kavramını, kökenlerini ve duygularını anlamak

Araştırmanın tasarlanma, yürütme ve yönetilme yönetimiki cinsiyet ve toplumsal bilinçli üremenin kullanımının sonuçları ve bunların toplumsal düzeyinin nasıl algılandığı/etkilendiğine dair bilgiler edinme

Cinsiyete duyarlı araştırma harcamaları hakkında bilgi edinme

Doğa Bilimleri ve Mühendislik alanında Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Araştırmalarına Entegrasyonuna (TCPAE) dair somut çevreler genelinde toplumsal cinsiyet organizmaları nasıl dahil edilebileceğinin etkilerini göstermek

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti dikkate almanın, Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Hukuk alanında araştırma yapma şekli neden ve nasıl değiştirdiğini, konu ve konu seçimi ile kullanılan tartışmaları nasıl tartışmak

Oturum 1

11:00 – 12:30

Program

giriş

Araştırmada toplumsal cinsiyet boyutu nedir?

Konuya giriş

Doğa Bilimleri ve Mühensidislik araştırmalarına cinsiyet boyutu nasıl dahil edilir?

Sunum – Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Araştırma Döngüsü ve Teknikleri

Soru-Cevap

Oturum 2

13:00 – 14:30

Yuvarlak Masa

soru cevap

Sonuç

Önemli noktaların değerlendirilmesi

İzlenim soruları