Anahatlar

noun_guidelines_3859009-01

3. Yılda (2023), GenderEX projesi, hem akademik hem de akademik olmayan toplulukların cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutunu işlerine entegre etmelerine yardımcı olmak için iki dizi kılavuz üretecektir.

Araştırma Geliştirme Yönergeleri, özellikle bilimsel ve akademik topluluklara hitap edecek ve toplumsal cinsiyete duyarlı araştırma yürütme hakkında ayrıntılı bilgiler sunacaktır. Yönergeler, araştırmalarda toplumsal cinsiyete duyarlı önlemlerin kullanılması için aşağıdakileri içeren bir yol haritası sunacaktır:

  • Cinsiyet dahil veri toplama ve analizi,
  • Toplumsal cinsiyet araştırmalarında nicel ve nitel araştırma yöntemleri,
  • Cinsiyet ayrımı gözetmeyen dil kullanımı,
  • Cinsiyet/cinsiyet farklılıklarını dikkate alan araştırma sonuçları.

 

Politikalar ve Projeler Yaratmak için Yönergeler özellikle STK'lar, özel sektör kuruluşları ve kamu kurumları dahil olmak üzere bilimsel olmayan toplulukları ele alacaktır.

  • Yönergeler, programlama ve politika oluşturma alanlarına hizmet edecek toplumsal cinsiyete duyarlı araç ve metodolojileri kullanmak için bilgiler ve bir yol haritası sunacaktır.
  • Akademik olmayan aktörlerin toplumsal cinsiyeti anaakımlaştırma uygulamaları için bir başlangıç noktası sunar.
  • Yönergeler, toplumsal cinsiyeti veya diğer sosyal değişkenleri göz ardı etme eğiliminde olabilecek çeşitli paydaşlara hizmet edecek, onları programlamalarında cinsiyet/toplumsal cinsiyet analizini kullanmaya yönlendirecek ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklere yanıtlar geliştirecektir.