Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırmalarına Entegrasyonu

erken dönem araştırmacılar için

Online Eğitim Günü

9 Temmuz 2021

11:00 – 14:30

Başvuru Tarihleri

21 Mayıs - 25 Haziran

Moderatörler

Mary Lou O'Neil

Sara Clavero

Panelistler

Rita Bencivenga

Tomas Brage

Şebnem Eşsiz

Angela Celeste Taramasso

Angela Bisio

Anna Lanteri

Öznur Taştan

Paolo Lanteri

GenderEX eğitim programının amacı, erken dönem araştırmacıları için araştırmaya cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutunun dahil edilmesidir. Gender-EX eğitim programında, katılımcılar için ve onlarla birlikte bilgi, deneyim ve beceri geliştirilmesi adına çalışmalar yapılacaktır.   

GenderEX eğitim programı, katılımcıları cinsiyetin ırk, sınıf, din, cinsellik, engellilik ve yaş ile etkileşimini tanıma ve kabul etmede ve cinsiyet kategorilerinin homojenleşmesinden ve ikili anlaşılmasından kaçınmada destekleyici olmak için düzenlenmiştir. Bu program, Türkiye’deki Doğa Bilimleri ve Mühendislik alanında araştırma yapan erken dönem araştırmacılarını yönelik bir çevrimiçi atölye çalışmasıdır.  

Gender EX, “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırmalarına Entegrasyonu” programı bir gün sürecek ve eğitim programına katılanlar sertifika alacaktır. GenderEX eğitim programın dili İngilizcedir simultane çeviri ile Türkçeye çevrilecektir.

Eğitim Hedefleri​

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Araştırmalara Entegrasyonu (TCPAE) konseptini, kökenlerini ve gelişimini anlamak Araştırmanın tasarlanma, yürütme ve yönetilme biçimindeki cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutunun entegrasyonunun sonuçları ve bunların toplumsal düzeyde nasıl etkilediği/etkilendiğine dair farkındalık yaratmak Cinsiyete duyarlı araştırma döngüsü hakkında bilgi edinmek Doğa Bilimleri ve Mühendislik alanında Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Araştırmalara Entegrasyonuna (TCPAE) dair somut örnekler aracılığıyla toplumsal cinsiyet boyutunun nasıl dahil edilebileceğinin keşfimek Cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti dikkate almanın, Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Hukuk alanında araştırma yapma şeklini neden ve nasıl değiştirdiğini, konu ve konu seçimi ile kullanılan metodolojileri nasıl etkilediğini tartışmak

Learn about EU and national policy frameworks in relation to SGDRC.

Raise awareness on how integration of a sex and gender dimension in the way research is designed, conducted and administered impacts on the quality and societal relevance of results.

Learn about the gender-sensitive research cycle.

Explore how the gender dimension can be included in research in SSH and Law through concrete examples of SGDRC in these disciplines

Understand why and how taking sex and gender into consideration has changed the way of doing research in the SSH and Law, influencing the choice of topics and subjects as well as the methodologies in use.

Oturum 1

11:00 – 12:30

Program

Giriş

Araştırmada toplumsal cinsiyet boyutu nedir? 

Konuya giriş

Doğa Bilimleri ve Mühensidislik araştırmalarına cinsiyet boyutu nasıl dahil edilir?

Sunum – Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Araştırma Döngüsü ve Teknikleri The Gender-Sensitive Research Cycle, and SGDRC Techniques

Soru-Cevap

Oturum 2

13:00 – 14:30

Yuvarlak Masa

Soru Cevap

Sonuç

Önemli noktaların Değerlendirilmesi

İzlenim soruları

TR